Izrada fotografija na fotografskom papiru

Fotografija se može definirati kao „trajna slika nastala djelovanjem svjetla na određenu površinu koja je osjetljiva na svjetlost“1 , a produkt su ovoga procesa upravo fotografski pozitivi i negativi. Jedan od temeljnih postupaka bez kojega fotografija ne bi bila ostvariva je i senzibilizacija. „Senzibilizacija podrazumijeva pripremanje tvari osjetljivih na svjetlost, ali i povišenje same osjetljivosti na točno određene boje spektra, što je najčešće ostvareno dodavanjem senzibilizatora i organskih boja.

Međutim danas, mi koristimo foto print, odnosno izrada fotografija iz digitalnog negativa putem najboljih fotografskih printera koji koriste boje ili printer koji koristi termosublimaciju.
Odabir samog papira ima širok spektar, kao npr. glossy (sjajni), semygloss (polusjajni) ili pak matirani.