Eventi i noćni život

FIZIČKE OSOBE I MANJI LOKALI

FOTOGRAFIRANJE DNEVNIH ILI NOĆNIH EVENATA, KONCERATA I SL.    500KN

Fotografiranje do 2 sata, broj fotografija po dogovoru
Ukoliko su potrebne fotografije u velikoj rezoluciji, pogodne za print i izradu reklamnog kataloga cijena je po dogovoru
Svaki dodatni sat naplačuje se 100kn
Za veće praznike kao božić. nova godina i sl. cijena je po dogovoru

FOTOGRAFIRANJE KLUBOVA, LOKALA I OSTALOG IZ DOMENE NOČNOG ŽIVOTA    500kn

Do 2 sata fotografiranja noću
Galerija od 30-60 izabranih fotografija
Photo slideshow po dogovoru
Za veće praznike kao božić. nova godina i sl. cijena je po dogovoru

MATURALNE ZABAVE I SL.

Cijena po osobi (maturantu)                                                          80Kn
Minimalna cijena za večer (za manji broj maturanata)              1200KN

PRAVNE OSOBE, HOTELSKA PODUZEĆA I SL.

PRAČENJE EVENATA REKLAMNE FOTOGRAFIJE                  2500KN

Do 3 sata fotografiranja
Broj fotografija po dogovoru
Praćenje cijelog eventa te isporuka dokumentarnih i reklamnih fotografija s pojacanom obradom