Sveti sakramenti

FOTOGRAFIRANJE SVETIH SAKRAMENATA, KRŠTENJA, PRIČESTI I SL.

KRŠTENJE DJETETA  Koje uključuje fotografiranje jedne familije  ili djeteta        1000kn

Broj fotografija ovisi o vrsti sakramenta, želji klijenta
Uključuje obiteljski photosession na lokaciji po želji

KRIZME, PRIČESTI I OSTALI GRUPNI SAKRAMENTI

Po osobi (pričesniku ili familiji)  80kn  
Ako je ukupan broj pričesnika manji od 10 ukupna cijena je 800kn
Svaka familija u paketu dobiva sve fotografije na mediju po izboru (cd,dvd ili online) u velikom i malom formatu