Teambuilding

FOTOGRAFIRANJE GRUPA ILI OSOBE NA LOKACIJI (teambuilding i sl.)    

PAKET 1 – TEAM BUILDING MALI – 1200 KN

Fotografiranje grupe (team building ili slično) u trajanju do 4 sata, na destinaciji. troškove puta i ostale troškove snosi klijent
Sve fotografije na cd formatu i/ili online, u velikoj rezoluciji te u maloj rezoluciji pripremljene za web

PAKET 2 – TEAM BUILDING VELIKI – 2000 KN

Cijelodnevno Fotografiranje grupe (team building ili slično) na destinaciji, troškove puta i ostale troškove snosi klijentSve fotografije na cd formatu i/ili online, u velikoj rezoluciji te u maloj rezoluciji pripremljene za webUključuje jednodnevni odlazak na lokaciju
Broj fotografija ovisi o vrsti događaja i želji klijenta
Troškove odlaska na lokaciju snosi klijent
Za ekstremne ili izuzetno teške lokacije cijena je po dogovoru